KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Twój 1% świata nie zmieni, ale jej świat tak!

Fundacja Piotra Reissa od lat wspiera leczenie dzieci borykających się z nieuleczalnymi chorobami. Dzięki jej działalności w minionym roku udało się przeznaczyć 20 000 zł na leczenie podopiecznych, zapewnić 4508 przedszkolakom udział w darmowych zajęciach ogólnorozwojowych oraz zaangażować ponad 50 dzieci z uboższych rodzin do treningów w Akademii za symboliczną 1 zł.

Fundacja Piotra Reissa to miejsce zbudowane z piłkarskich marzeń. Organizacja nie tylko wspiera rozwój piłkarskich talentów, ale przede wszystkim finansuje leczenie chorych dzieci. Jak podkreśla jej założyciel: Pomaganie to rzecz bezcenna.

Zrobiliśmy dużo, ale dzięki pomocy i wsparciu innych możemy jeszcze więcej! – podkreśla patron Fundacji, Piotr ReissNaszą największą nadzieją na przyszłość jest młode pokolenie. Dzieci są źródłem radości i pośrednio realizują nasze marzenia z dzieciństwa. W tym roku pomagamy m.in. naszej podopiecznej z Drezdenka – małej Hani. Zaledwie dwuletnia dziewczynka, pomimo tak młodego wieku, przeżyła zdecydowanie za dużo cierpienia. Mam nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu, zarówna Hania jak i pozostali podopieczni Fundacji już niedługo w pełni sił wrócą do zdrowia.Przekaż 1% podatku Fundacji Piotra Reissa

Co trzeba zrobić, aby na twarzy potrzebujących dzieci wywołać uśmiech, a tym, którzy dopiero zaczynają swoje piłkarskie kariery pomóc w oszlifowaniu ich talentu?

Skorzystaj z możliwości przekazania 1% i wesprzyj działania fundacji. Wystarczy tylko zastosować metodę 3 kroków:

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

KROK 2

Wpisz nr KRS Fundacji: 0000376691 w odpowiednią rubrykę formularza (nie trzeba podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).

KROK 3

W rubryce „informacje uzupełniające” formularza możesz:

– wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%;

– wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;

– wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.

Wypełnianie tych pozycji jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!


Nadaj barw dziecięcym marzeniom!