KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Jak przekazać 1%

KROK 1

Wypełnienie właściwego formularza zeznania podatkowego i obliczenie wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicza się 1% i wpisuje do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

KROK 2

Należy wpisać nr KRS Fundacji: 0000376691 w odpowiednią rubrykę formularza (nie trzeba podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).

KROK 3

W rubryce „informacje uzupełniające” formularza można:

– wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%;

– wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;

– wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.

Wypełnianie tych pozycji jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!