KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Razem dla dziecięcych marzeń! – Przekaż nam swój 1% podatku

W imieniu naszych podopiecznych serdecznie zapraszamy do przekazania 1%  podatku na Fundację Piotra Reissa. W tym roku podopiecznymi naszej Fundacji są:

Miłosz Nabelski – W wieku 10 lat u Miłosza rozpoznano chłoniaka ziarnistego. Od wakacji Miłoszowi podawana jest chemia, która ma pomóc pozbyć się nowotworu.  Obecnie Miłosz jest po VI dawce chemioterapii i istnieje możliwość cofnięcia rozwoju guza.  

Laura Kubiak – 9 letnia Laura choruje na wodogłowie, rozszczep kręgosłupa, paraliż kończyn dolnych, epilepsję oraz pęcherz neurogenny. Szansą dla Laury jest przeszczep komórek macierzystych, które mogą odbudować uszkodzone strukturę w mózgu. To szansa na to, że ataki epilepsji ustaną, a Laura będzie mogła się rozwijać i przyswajać nowe umiejętności.
 
Marcel Sokołowski – Marcel urodził się w zamartwicy, z obrzękiem i zasinieniem okolicy potylicy, z ciasno owiniętą pępowiną wokół szyi, z obniżonym napięciem mięśniowym oraz anemią i hipotensją.  Efektem tego jest upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Marcel nie mówi, występują u niego cechy autyzmu oraz padaczka, objawiająca się wyłączeniami.  

W jaki sposób przekazać 1 % podatku?

Możesz to zrobić tutaj

KROK 1

Wypełnienie właściwego formularza zeznania podatkowego i obliczenie wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicza się 1% i wpisuje do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

KROK 2

Należy wpisać nr KRS Fundacji: 0000376691 w odpowiednią rubrykę formularza (nie trzeba podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).

KROK 3

W rubryce „informacje uzupełniające” formularza można:

– wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%;

– wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;

– wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.

Wypełnianie tych pozycji jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!

1 % PODATKU MOŻE PRZEKAZAĆ OSOBA FIZYCZNA, A TAKŻE OSOBA PROWADZĄCA JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Co udało nam się zrealizować w ostatnich latach?

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!