KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Reksio Cup 2019 w Skórzewie

10 czerwca 2019 roku w Skórzewie odbył się turniej dla przedszkolaków  – Reksio Cup 2019, organizowany przez Fundację Piotra Reissa i Fundację APR we współpracy z Gminą Dopiewo. 

Turniej miał miejsce na Orliku, przy ul. Kozierowskiego, a udział wzięły w nim zaproszone przedszkola, prowadzące swoją działalność na terenie gminy.

Dzieci poznały podstawowe zasady gry w piłkę nożną, zagrały w wiele zabaw sportowych i rozegrały mecze, na których nie była prowadzona klasyfikacja. Turniej zagwarantował dzieciom dobrą zabawę połączoną z aktywnością fizyczną.

Szczególne podziękowania za wsparcie w szerzeniu aktywności fizycznej wśród najmłodszych należą się Gminie Dopiewo.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Dopiewo.

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!