KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Dofinansowanie sportowych przedszkoli z budżetu miasta Inowrocław

W 2019 roku dzięki wsparciu Miasta Inowrocławia, zrealizowaliśmy nasz projekt – Sportowe Przedszkola.

Sportowe Przedszkola to przede wszystkim edukacja przez sport, która ma na celu zachęcenie jak największej liczby młodych zawodników do aktywności fizycznej.

Podsumowaniem zajęć był turniej dla najmłodszych, w którym dzieci miały okazję do zdrowej rywalizacji oraz świetnej zabawy.

Dziękujemy za współpracę, która przyczynił się do promocji sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci od najmłodszych lat.

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!