KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki dofinansowuje szkolenie

W 2019 r. dzięki dofinansowaniu z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego zorganizowaliśmy treningi sportowe z programem profilaktycznym na temat szkodliwości używek połączone z udziałem w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zajęć poznali, jakie negatywne konsekwencje niosą za sobą uzależnienia. Dla dzieci i młodzieży w ramach zadania, regularnie odbywały się prelekcje dot. dopalaczy i uzależnień o charakterze profilaktycznym połączone z ogólnorozwojowymi zajęciami sportowymi z elementami piłki nożnej. Dzięki temu młodzi piłkarze rozwinęli swoje umiejętności sportowe, ogólną sprawność, ale także zdobyli kolejne doświadczenia w zakresie pracy zespołowej.

Dzięki współpracy wspólnie przyczyniliśmy się do szerzenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!