KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!