Aktualności

Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki dofinansowuje szkolenie

05.07.2019r.

W 2019 r. dzięki dofinansowaniu z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego zorganizowaliśmy treningi sportowe z programem profilaktycznym na temat szkodliwości używek połączone z udziałem w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zajęć poznali, jakie negatywne konsekwencje niosą za sobą uzależnienia. Dla dzieci i młodzieży w ramach zadania, regularnie odbywały się prelekcje dot. dopalaczy i uzależnień o charakterze profilaktycznym połączone z ogólnorozwojowymi zajęciami sportowymi z elementami piłki nożnej. Dzięki temu młodzi piłkarze rozwinęli swoje umiejętności sportowe, ogólną sprawność, ale także zdobyli kolejne doświadczenia w zakresie pracy zespołowej.

Dzięki współpracy wspólnie przyczyniliśmy się do szerzenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Image

Fundacja Piotra Reissa

Fundacja Piotra Reissa rozpoczęła działalność 28 grudnia 2010 roku. Celem organizacji jest wsparcie leczenia jej podopiecznych oraz promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych sportowców, a także działania na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce. Od momentu powstania, fundacja realizuje wiele projektów i przedsięwzięć, zgodnych z założonymi celami statutowymi.

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!

Chcesz wesprzeć nasze działania? Możesz to zrobić w bardzo prosty i bezpłatny sposób! Przekaż swój 1% podatku.

KRS Fundacji Piotra Reissa: 0000376691

Kontakt

Adres

Źródlana 19/1, 60-642 Poznań

Email

n.kowalczyk@akademiareissa.pl

Telefon

+48 573 972 833

© Fundacja Piotra Reissa. All Rights Reserved. Designed by PR9