KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Dokumenty

1. Statut Fundacji Piotra Reissa

2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 >>

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 >>

4. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 >>

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 >>

6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 >>

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 >>

Nadaj barw dzieciecym marzeniom!