KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Przekaż swój 1% Fundacji Piotra Reissa

Cele naszej Fundacji są Ci bliskie? Chcesz wesprzeć nasze działania? Możesz to zrobić w bardzo prosty i bezpłatny sposób! Przekaż swój 1% podatku, aby na twarzach potrzebujących dzieci wywołać uśmiech, a tym, którzy dopiero zaczynają swoją piłkarską karierę, pomóc w oszlifowaniu ich talentu.

KROK 1
Wypełnienie właściwego formularza zeznania podatkowego i obliczenie wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicza się 1% i wpisuje do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

KROK 2

Należy wpisać nr KRS Fundacji: 0000376691 w odpowiednią rubrykę formularza (nie trzeba podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).

KROK 3

W rubryce „informacje uzupełniające” formularza można:

  • wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%; 
  • wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;
  • wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.

Wypełnianie pozycji z kroku 3 jest nieobowiązkowe
i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!

 
Możesz to zrobić na 3 sposoby!
  1. Wypełnić PIT online

  2. Wypełnić PIT w darmowej aplikacji

  3. Drogą tradycyjną

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można przekazać 1% podatku?

1% podatku można przekazać razem z PIT-em, kiedy rozliczamy się z urzędem skarbowym, czyli w zależności od rodzaju składanego PIT:
• Do 31 stycznia: PIT-28
• Do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
Lub w przypadku korekty do tego zeznania:
• Do 28 lutego: PIT-28
• Do 31 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Czy można jednocześnie odliczyć
od podstawy opodatkowania darowiznę i przekazać 1%?

Można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji. PIT-39

Czy przekazując 1% dostanę mniejszy zwrot nadpłaconego podatku?

Nie. Przekazanie 1% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu.

Jakie warunki muszę spełnić, aby móc przekazać 1% podatku?

1% podatku dochodowego mogą przekazać wszystkie osoby, które są:
• podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
• podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28)
• podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
• podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
• podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38)
• podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)
• Emerytami i rencistami, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć WWF – wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą zeznanie podatkowe. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, zby móc przekazać 1% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 – czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Twój 1% jest dla wielu dzieci nadzieją i szansą na rozwój osobisty! 

Dziękujemy!
 
 
 

 

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!