KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Jak przekazać 1%
Przekaż 1% podatku Fundacji Piotra Reissa
Zachęcamy do wspierania Fundacji Piotra Reissa! Co trzeba zrobić, aby na twarzy potrzebujących dzieci wywołać uśmiech, a tym, którzy dopiero zaczynają swoje piłkarskie kariery pomóc w oszlifowaniu ich talentu?

Co udało nam się zrealizować w ostatnich latach?

Instrukcja „krok po kroku” przekazania 1% podatku Fundacji Piotra Reissa

 

Jak przekazać 1%

 
 

KROK 1
Wypełnienie właściwego formularza zeznania podatkowego i obliczenie wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicza się 1% i wpisuje do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

KROK 2

Należy wpisać nr KRS Fundacji: 0000376691 w odpowiednią rubrykę formularza (nie trzeba podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).

KROK 3

W rubryce „informacje uzupełniające” formularza można:

– wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%;

– wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;

– wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.

Wypełnianie tych pozycji jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku JUŻ TERAZ!

 

 

 

Twój 1 % jest dla wielu dzieci nadzieją i szansą na rozwój sportowy !

 

 

 

Nadaj barw dziecięcym marzeniom!